Dag 5

A1. Supinerade pullups @30X0/30A0, 5-6 reps; 4 set

A2. Träna handstående 1 minut. (Om kapabel, stå på händer upp till en minut, annars gör handståendeprogression).

 +

”Interval helen 3”

5 set av

4-10 pullups

16 swingar, höga och obrutna, halvtungt ej över 24 kg

300m löpning

Gåvila 2-3 minuter

Står ni 2 och 2 så kan ni öva fristående, tänk på hur ni går i lokalen när folk sparkar upp till handstående till höger och vänster! 🙂

”Helen” är med löpning om man ska göra grundutförandet, men det är många som har probs med hälsenor och knän, så då går det precis lika bra med rodd! Ta tid på löpningen från det att ni kommit ner för trappan. Kom ihåg att torka av skorna innan ni går in, trasor finns vid dörren! 🙂