4 min amrap @ 70% av
5/5 utfallsteg
3 elephant walk
5/5 1h-svingar, alternerande hand
3 från ryggliggande till stående och ned igen utan att använda händerna
vila 2 min
3 set

5 set av
3 rumänska marklyft
2 frivändningar från häng

Tillägg: utfallsgång med vikt över huvudet på raka armar, 2-3 set med 20 steg

Totaltid 16 min på första delen, med 12 min aktivt jobb som ska genomföras i lugnt tempo. Sedan ett enkelt komplex av endast 2 övningar och en viktig tilläggsövning jag sannerligen inte tycker att ni ska skippa! Så pass viktig att jag tycker att ni tar av ett set eller två från komplexet så att ni hinner med 1-2 set av tilläggsövningen om ni nu måste rusa efter passet! Slayer-tisdag på lunchen och dragspel och untz på kvällen!