A1 Rumänska marklyft 3 x 12-15 reps
A2 2KB el hantelpress 3 x 6-8 reps

6-12 set av
Dra släde 25 m eller 25+25 m
varannan till var tredje minut

A-del blir JOBBIGT, mycket krävande för greppet, med det är också meningen. Ha en vikt ni kan utföra med korrekt form. På avslutande del så drar man längre och lite lättare om man är ny för övningen. Man kan använda selen eller ett par ringar så att fler slädar/prowlers kan användas. RYCK INTE igång släden, man måste DRA långsamt i början och sedan hålla farten. Drar man bara 25 m så ska det vara riktigt tungt, men sträckan får ta högst 20 sek och tar det så lång tid ska man köra var tredje minut. Många set här ovan, men de första kommer i princip vara uppvärmning där ni får en känsla av övningen.