Del 1
4 set av
60 sek av
4-6 svingar + amrap burpees
ca 5 min vila

Del 2
4 set av
60 sek rodd @ 85-90%
ca 5 min vila

[Öva på handstående, wall walk, support i ringar / ställning under vilorna]

Lagom övningsvolym mellan intervaller, pusta någon minut efter, testa någon rep av valfri övning och gör dig sedan redo för intervallerna. På första delen borde disponeringen ske ganska naturligt, inled med tunga svingar och sedan burpees på det. men tänk till på rodden, man ska inte ”dö” efter 30 sek, ni ska hålla ut längre än så!