A1 Wind shield wipers / floor wipers 3 x 8-10 reps
A2 1h swing alternerande hand 3 x 10/10 reps
B Kettle bell front squat 5 x 10-15 reps
+
5 varv av
1 min amrap Swings – låga, ej jättetunga
1 min planka

WSW hängandes i stång, försök ha raka ben. Gör övningen på golvet om för svår. Dvs två och två, den ena ligger på golvet och håller i den andres ben som stöd och går åt sidorna med benen. Hö-vä = 1 rep! Fin form på frontsquatsen med KB, bryt inom intervallet, når man ej 10 med perfekt teknik så är det för tungt. På avslutningen kör vi Björns megabålmix istället för Kristofers 🙂