A1 Push press med kettle bell 5 x 4-6 reps/arm
A2 Croc rows 5 x 4-6 reps/arm
A3 Hollow rock 5 x 4-6 reps
+
10 varv av
3 jump squats, djupa
3 burpees
3 låga swings, tunga

Tillägg: Plankan 2x1min

På pushpress är det jätteviktigt att hålla in handen mot bröstet så att den inte sticker ut från med vikten i handen, inte bra för axlarna! När vikten blir tung kan det bli nödvändigt att skifta tyngdpunkten aningen bakåt för en bättre rack-position. Gör fina reps, gärna tunga men fuska inte med utlåsningen av armbågen! På B-delen gäller så tung hollowrocks man klarar av. Är denna lätt att klara så kör med extravikt på tilläggsplankorna. På sista delen är det svåraste, förutom att det förmodligen blir jobbigt, att komma ihåg varven! Men man måste träna så väl knoppen som kroppen, kör hårt! 🙂