A. Deadlift 6-8reps 3set

B. In teams of 3

AMRAP 25min

P1 750m row
P2 and P3 takes turn doin
AMRAP of
5 Burpees
5 Situps
5 KB swings

when P1 is done withe the rower P2 starts rowing
and P1 and P3 countinue the AMRAP, when P2 is done
P3 starts rowing and so on.

Score is total rounds of the 5-5-5 AMRAP the team manage to perform.

Vilken söndagsfest! Marklyft i högreps så tänk på att anpassa vikten så ni kan hålla fin form hela vägen. Sedan avslutar vi med Aerobt arbete i form av rodd, burpees, situps och svingar. Mycket bål rakt igenom detta pass. Men ni starka medlemmar tar er ju såklart igenom detta galant! 🙂