A. In 15min build to 8RM bulgarian split squat / leg @30×0
*KB/DB in each hand and at the side of the body

A2.Hammer curls @ 40×0 6-8reps 4set

A3. Piston rows 6-8/arm 4set

B. EMOM 15min

Min 1,4 and so on: 30-40sec OH walk with 2xKB or plate
Min 2, 5 and so on: 30-40 sec farmers walk
Min 3, 6 and so on: 30-40sec plank hold

Åh, älskade Bulgariska Split Squats! Det blir inte bättre än så här. Njut till fullo! 🙂

Openpreppen i full gång! Men först lite vila tycker @fmauritzon ??

Ett foto publicerat av Tränarprofil Cfua (@crossfituppsala)