A. Work on the following complex for 12 min:
2 hang squat/power cleans + 2 front squats

B. Within 6 min build to a heavy 3 rep double kettlebell press

C. Within 6 min build to a heavy 2 reps tgu/arm

D. ”Tabata this, tabata that, wtf?”
6 rounds of:
20 sec AMRAP
pushups
10 sec rest
20 sec AMRAP
double kettlebell/dumbbell row with pause in top
10 sec rest
20 sec AMRAP
situps
10 sec rest

 

A-delen: Inga konstigheter, kan man ej göra squat cleans gör power cleans.
B-delen: Inga konstigheter, går att använda hantlar.
C-delen: Ta det säkra före det osäkra här – är man ny på tgu fokusera på teknik.
D-delen: Go, go, go!

 

 

Why we train, making everyday life easier…or is it? ? Remember to use your fitness! #weightbeltedeverything

Ett filmklipp publicerat av Tränarprofil Cfua (@crossfit_uppsala)