A1. Hip thrust with alternating leg lift in top and knee extension 3-4 reps 2 set
A2. Kneeling sideplank with abduction @ 3111 6-8 reps/side 2 set

B. Power drop snatch 4-5 reps 3-4 set

C. Set a clock to 10 min and work on following thing
Hang power snatch 2-3 reps

[focus on finding the same recieving position as you practiced on the b-part, 2 second pause in recieving position]

D. Overhead squat @ 32X1 3-4 reps 3 sets

E. ”3-2-1”
3 min AMRAP
10 kettlebell swings
1 burpee

[1 min rest]

2 min AMRAP
10 goblet squats
1 burpee

[1 min rest]

1 min AMRAP
5 kettlebell swings
5 goblet squats
AMRAP burpees

A-delen: Fortsätter med bålsatbilitet och hållning!
B-delen: BARA positionsarbete – se film.
C-delen: 2-3 reps hag power snatch med fokus på att hitta samma position som på b, minst 2 sek paus där du fångar stången.
D-delen: Ohs igen samma reps och tempo som förra veckan – POSITIONSFOKUS 🙂
E-delen: KÄÄÄÄÄÄÄÄÄMPA!!