A1. Single arm stepup 6-8 reps/leg 3-4 sets
A2. Bent over one arm rows @ 40X0 8-10 reps/arm 3-4 sets
A3. Standing double bicepscurls with dumbells @ 40X0 6-8 reps 3-4 sets

B. In teams of three:
Within 20 min accumulate max calories on rower

A-delen: Kolla filmen för utförande på A1. Här ÄR det form före belastning som gäller. Bättre att ta en lägre vikt och lägre box och se till att bäckenet är neutralt, det skall alltså inte förskjutas ut något håll. Se även till att knät inte faller inåt. Kan man överhuvudtaget inte göra detta kan de göra utfallssteg bakåt istället med fokus på samma sak. A2: inga konstigheter, notera tempot. A3: JO det är ”funktionellt”, dels för stabilitetet i axelleden då biceps bidrar till stabilitet ”framåt” i axelleden.Ett av målen med cykeln är även att öka vertikalt drag, detta är ett steg i den riktningen.


B-delen: Embrace it 🙂