Dag 2

A. Power Snatch 5 set 3 reps
B. Snatch + 3 OHS; 5 set

+

15 minuter av:
4 Medeltunga alternerande TGU
10 Tuckups
18 Jumping Lunges
6+6 1h KB Clean & Press

Om det är jättemycket folk på passet och ni inte kommer att få plats med att göra TGU’s allihopa så går det bra att några av er tar och gör Thoracic Bridges istället. Om Jumping Lunges inte fungerar för dig går det bra att byta ut det mot bakåtutfall eller stepups (med eller utan extravikt på stepups).