Dag 1

A. Squat @ 20X1; 5-7 reps; 5 set; Vila 2 minuter mellan set.

+

5 varv av:
2 minuter AMRAP:
6 KB-Swingar
6 Burpee’s
Vila 2 minuter mellan varje.

Tänk på att inte gå så hårt på de första varven om du vet att du är typen av person som lätt går för hårt. Tänk på att resultatet ska vara ungefär samma på alla varv!