Uppsamlingsvecka

Gör ett av testveckans styrketester
ELLER:

EMOM 14 minuter:
Jämn minut: 3 marklyft på ungefär 50% av max (det ska vara ganska lätt) – PERFEKT teknik.
Ojämn minut: 3-6 Burpee’s

+

Gör något av testveckans energisystemstester ELLER:

6 varv. Starta ett nytt varv varannan minut (varje varv är 2 minuter).
4 ballslam
12 utmanande kb-swingar (obrutna)
AMRAP Burpee’s till 90 sekunder sedan varv start.
Gåvila resterande tid av varvet (30 sekunder).

Om det är så att man inte kan göra marklyft särskilt bra här så går det bra att köra med t.ex. ryska KB-swingar som ändå är ganska tunga (så att man skulle kunna klara ca 8-10 st).

Tänk på att INTE gå ut för hårt första varvet på del två! Vilan är väldigt låg här (30 sekunder), så se gärna till att ha gjort något lite aerobt innan du sätter igång!