Uppsamlingsvecka / Deloadvecka

Gör ett styrketest från föregående vecka ELLER:

Två-och-två:
EMOM 16 minuter:
Minut 1: 3-5 Powercleans
Minut 2: 4-6 Burpee’s

+

”Inger”

3 varv av:
25 KB ”Lagom” Swingar
25 Burpee’s

Timecap: 15 minuter.


På del 1 så börjar person 1 med powercleans och person 2 börjar med burpee’s! Kör på samma stång/vikt så att det går att lösa logistiskt!

Se till att välja en vikt på swingarna som inte blir allt för tungt eller tufft. Försök att skala ungefär efter måltiden vilket är strax under 15 minuter. Samma sak gäller burpee’sarna – kör dem utan armhävning och/eller utan hopp så går det lättare. Med lagom-swingar menas att man swingar ovanför ögonhöjd men man behöver inte swinga upp rakt över huvudet!