TESTDAG 1

A Split squats med hantlar/kb 8RM på ca 20 min

B Bänkpress m smalt grepp (CGBP) 1RM på ca 15 min

C1 Db ext rot @ 30×0 amrap 10% av CGBP från B del – ca 15 min

C2 Powell raise @ 30×0 amrap 10% av CGBP från B del – OBS: gör på snedbänk 45°

D FRÅGA: Är ert 8RM i split squats mer än 50% av er kroppsvikt? Svara ja eller nej

500 m rodd på tid

OM man har väldigt sega ben, kanske råkade böja igår på uppsamlingsdagen, så kan man skjuta på split squat testet, speciellt om man har varit med på progressionen över sommaren och vill få ett så bra resultat som möjligt. Nu har vi 3 bänkar så lägg beslag på dem, behövs för split squats och bänk och powell raise. På bänk-delen så se till att det alltid är 3 pers på varje, 1 som bänkar, 1 som passar, 1 som väntar på att roteras in. Short but sweet på avslutningen, hejja-hejja! 🙂

Övriga övningar kan ni vid det här laget, men bänk har inte varit så vanligt förekommande, titta gärna på den här!