A Genomgång reverse hyper – ca 5 min

B Bulgariska split squats @ 31X1 8-8-6-6 – ingångsvikter aningen högre än senast

C1 Reverse hyper @ 1011, 3 x 10 reps

C2 Halv strikta knees to elbows, 3 x 10 reps

 

Team 2 och 2:

4-6 set @90% av

Spring 200 m

ena vilar ena jobbar

[båda gör 4-6 set var]

 

På A-delen så kommer inte alla hinna testa på, ni som redan vet hur man gör kan värma upp inför split squatsen! Valfri tung magövning om man ej kan C2, ingen panik om inte alla känner ”det” på C1 förresten, se det som övning. ”Bara” löpning idag, om ni inte kan springa och ändå vill vara ute så kör lätt släde framåt och bakåt under samma tid som det skulle ta er att springa 200 m.