A Waiters walk, övning 10 min
B1 20 1h-svingar – alternerande hand x 3
B2 1h-rodd 10 / hand x 3

3-6 set
Prowler push 50 m
vila 2-4 min

På prowler push kan man köra 25+25 m om man vill komma tillbaka till ruta ett (no pun intended), men det är tyngre att göra en omstart så att ni vet! Antal set är mycket beroende på om man snabbt hittar the sweet spot, 3 mycket jobbiga set duger fint!