A1. Alt. Single arm dumbell benchpress @ 30×1 6-8reps/arm 3set
*Both dumbells start in top position, resting arm is always in locked out in top position
A2. Ring biceps curl @30×0 6-8 3set
A3. Skull crushers @ 30×1 8-10reps 3set

B.
Gone in 6x60seconds
AMRAP 60sec Airsquats
AMRAP 60sec Push ups
AMRAP 60sec Situps
AMRAP 60sec Burpees
AMRAP 60sec Ballslams
AMRAP 60sec KB swings
*No rest between the AMRAPS =), try to keep track of your total reps

Bodybuilding-torsdag kombinerat med AMRAP-bonanza. Kom hit och bli stor och stark! 🙂

Joråsatte! ? Det har plingats hela dagen! Kom och bänka du med! ? #crossfituppsala #community #massoravpers

Ett inlägg delat av Tränarprofil Cfua (@crossfituppsala)