A. 2x snatch balance 1s paus i botten position 4-5set

B. Power snatch 2reps 6-8set, reset mellan lyft

C. AMRAP 8min
10 Goblet squat
10 KB power rows med 2xKB
10 sit ups

När du bänkpressar nästa gång så kan du tänka på Uffe, fullt fokus! ??