A.Marklyft 3,3,2,2,1reps
[Bygg per set, SNYGGA LYFT]

B1. Russian step ups (med goblet hold) 4-6reps/ben 3-4set
B2. Skull crushers 20×1 8-10reps 3-4set

C.”AMRAP 7min
Buy in 5 burpees
1x KB clean
1x utfall med KB i 1H FR
1x 1H KB push press höger/vänster sida

*Allt i samma komplex 1x clean 1x utfall 1x pushpress
på varje sida sen, buy in 5 burpees innan varje varv

Ni vet vad snygga lyft innebär va? Inte bara hur det ser ut, de ska vara korrekt utförda, men inte ”för” tungt heller. Det är den där berömda dagsformen vi brukar prata om!

Fram med lådor på B-delen och valfritt att göra Russian step ups med goblet hold, det kan vara en bra idé att öva utan vikt först! På avslutande del är ett tips att ta en vikt som matchar 5 burpees, tänk att båda övningar ska vara lika ansträngande och att ni inte måste stanna upp så länge för att hämta andan någon gång under de minuter ni har till förforgande.