A1. Hand over hand seated sled pull 25m 3set

A2. Tire flip 4-5reps 3set

B1. Backwards sledpull 50m 3set

B2. Suitcase walk 50m (25+25) 3set

C1. 30-60sec OH plate hold 3set

C2. 400m run 3set

VID REGN.

A. in 10 minutes build to a heavy complex of

1x KB snatch 1x Windmill 1x TGU per arm with perfect technique

B1. Crossover step up 6-8reps/leg 3set

B2. Powellraise @ 30×1 6-8reps /arm 3set

C
EMOM 12min
1,4 osv Hanging kneetuck 20-30sec
2,5 osv Walkin plank on the spot 20-30sec
3,6 osv 2x KB overhead walk

 

Vi hoppas såklart på vädergudarna och utetränar. Det är kanonbra för variationen att få köra lite Udda Objektsträning i form av Strongman och var passar det bättre än på vår bakgård?!