A1 Offset single leg RDL with KB in opposite hand @ 30×1 6-8reps/leg 3set

A2. Close grip benchpress @ 30×1 8-10reps 3set

B. In teams of 3
Timecap 15min

100 ball slams
100 burpees
100 single arm KB swings
100 push ups knee/toes

*Divide work as you want in the teams

*1 person must hold a plank hold in order for reps to count

Enbenta Rumänska Marklyft med KB i motsatt hand – låter det klurigt – bra grejer som gör minst lika mycket nytta för bålstabiletet som det låter klurigt! 🙂