Testdag

A. Build to 8RM bulgarian split squat @ 30X1

B. Sörensen test

C. ”Inger”
3 rounds of:
25 kettlebellswings @ 16/24kg
25 burpees

 

A-delen: Kan man inte hålla tempo = fail.


B-delen: 3 kontaktpunkter. MÅSTE vara noggranna i utförande här, var ärliga. HELA höftbenskammen skall vara utanför kanten på GHD:n/bänken.


C-delen: RX vikter 😉 Gärna höga svingar!

 

Yay! Burpees!

Ett foto publicerat av Tränarprofil Cfua (@crossfit_uppsala)