A. Frontracked alternating backward lunge 8 reps 3-4 set

B. 3 sets of:
3 min AMRAP
9 kettlebell swings
6 situps
3 pushups
90 sec rest

[3 min rest between b and c]

C. 3 sets of:
3 min AMRAP
9 ball slams
6 alternating dumbbell/kettlebell snatch
3 supermans with 2 sek pause in top
90 sec rest


A-delen: Har man väldigt svårt med frontrackad skivstång så racka den med korsade armar eller i ”värsta” fall racka den bak.


B-delen: Hitta ett tempo så du kan göra lika många varv alla AMRAPs.

”Big Kris” är inte bara stark, han kan hoppa långt också!!

Measuring a new suit for Big-Kris and oh, UPPATHLON is on!!! ? #uppathlon

A post shared by Tränarprofil Cfua (@crossfituppsala) on