Dag 2

A1. Single arm benchpress with bridge @ 31X1 5-7 reps/arm 4 set 30 sec rest
A2. Single arm ring row @ 31X1 6-8 reps 4 set 2 min rest

B. 12 min AMRAP
1-5 strict pullups COVP or 4-6 ring rows
Pushup to sideplank 3-4 reps/sida
12 kettlebell swings

[5 min rest bwtween b and c]

C. 8 min AMRAP
12 FLR burpees
9 dumbbell hang power cleans
6 dumbbell push press


A-delen: Ny övning på a1. Se till att de har spänning i sätet genom hela rörelsen. Denna övning ställer ännu större krav på bålen än förra veckans övning.


B-delen: Håll ett jämnt och bra tempo – ingen stress.


C-delen: Här kan ni trycka på lite mer!