Dag 2

A. Power Clean + Hang Power Clean + 2x Push Jerk. 1 set ungefär var 90e-120e sekund i 20 minuter.

+

15-20 minuter AMRAP:
10+10 Alternerande Bottoms-up KB-press
16 Alternerande skriskohopp sidledes
10 Tuck-ups
8 Liggande (på backen) batwing pulls

Om det är mycket folk på passet eller det blir svårt att få till KB’s till alla för bottoms-up KB pressar så kan man använda sig av viktplattor istället! På batwing pullsen kan man antingen använda lätta hantlar eller små viktplattor (2.5, 5 kg osv) eller faktiskt inte ha några vikter alls. Lätta gummiband fungerar också att ligga på och dra i.