Dag 4

A. ”Finnen”; 7-9 reps; 3 set
B. Deadlift @ 21X1; 5/4/3/5/4/3. Korta vilor.

+

7x 1 minut AMRAP @ 90%
30 sekunder KB-Swingar (lagomhöga)
30 sekunder Burpee’s
Vila 45 sekunder mellan varje AMRAP.

På marklyften så ska det vara perfekt form. Inga kompensationer här. Lyften ska ske submax. Om man är en person som har problem med att göra marklyft så får man istället göra romanian dead lifts i ett 30X1-tempo, för att minska belastningen på ryggen.

Se till att hitta ett tempo som ni kommer att kunna hålla alla ronder. Gå inte ut för hårt utan se till att ni tar det någorlunda lugnt med t.ex. burpee’sarna de första ronderna.