Dag 5

A. Viktade pullups @ 20X1 / 30A1; 3/2/1/3/2/1; Vila 1-2 minuter mellan setten.

+

6 minuter av:
15 KB-swingar
8 Burpee’s
16 Jumping lunges

Vila 3 minuter:

6 minuter av:
15 KB-swingar
8 Burpee’s
16 Jumping lunges

 

Om man inte kan göra strikta pullups så får man köra med vikt så länge som man kan hålla tempot. Ta hjälp av en person att lyfta upp dig till stången eller använd en låda eller liknande. Det absolut bästa är dock att ta hjälp av någon annan!


Om man inte kan eller vill göra jumping lunges på del två så går det jättebra att byta ut dem mot ryska stepups. Gör man ryska stepups så gör istället 8+8, dvs ej alternerande.