A 1 power clean 1 squat clean 2 jerk – var tredje minut i 6 set

3-5 set av
Amrap 2 min
4 wall walks, upp så långt du har kontrollen
6 ringrodd eller pull ups
8 utfallsteg
vila 2 min

Tillägg: Sidoplankor 20 sek / sida – vila 20 sek x 8 set

Inledande set kan vara som fortsatt uppvärmning, alla 6 bör inte vara på en riktigt utmanande vikt, bygg upp och sikta på att 3 ska vara lite tyngre. Givetvis kör man pushpress om inte jerk-tekniken är tillräckligt bra. Att köra från häng rekommenderas för den som har svårt att sträcka ut höften helt vid frivändningen! På avslutande del kan mank även göra elephant walks om det känns otäckt med wall walks. Ni får möjligheten av avbryta vid 3-4 set beroende på hur dagsformen är, alla 5 set tar alltså 20 min. Lägg på lite mer vikt än senast på sidoplankorna!

Wall walk