A1 Burpees, så höga som möjligt, 3 reps x 3
A2 Svingar, tunga, 3-5 reps x 3
B Hang / Power clean 3-3-3-3-3 reps

4 set av
4 min amrap
5/5 1h-sving eller 1h-ryck m kettle bell
5/5 1h-press m kettlebell
5 goblet squats, lätta
5 burpees m strikt armhävning
5 sit ups
Vila 2 min

Kort tid på A, fortsatt uppvärmning, krutet läggs på B. Man kan köra med jämn vikt eller höga. Om man kan tekniken så kan man dra från marken, annars från häng. Totaltid 22 min på avslutningen. Tuffa på och svettas. Samma kettlebell på alla övningar är mitt tips!