A1 Seesaw 2kb-press, lätta, 3 x 10/10
A2 Explosiva armhävningar 3 x 5-10 reps
B Push press, 5 x 8 reps
+
3 varv av
Amrap ringrodd 1 min
Amrap burpees 1 min
Vila 2 min

Tillägg: Amsap plankan

Med ”seesaw” menas att ha 2 vikter i händerna men utför varannan upp/varannan ned samtidigt. På A2 använd gärna gummiband som vi lärde oss på seminariet med Matt Wichlinski och gör en variant ni annars inte skulle klarat! Kom ihåg att när det står en ”fast” siffra på en övning, tex som här 5 x 8, så innebär det arbetsset = helst inga fails på försöken. Kom ihåg att vila mellan set, det finns säkert tid idag! Avsluta med en hejdundrades planka med eller utan extravikt.

Ut i skogen och hitta på en vända och gör den flera gånger! 🙂