A Bakböj 3 x 2-3 reps
B KB-vändning 3 x 10-15 reps/arm
+
3 varv med rullande klocka av
2 min amrap DUs
10/10 crosschops (hö/vä) inom 2 min, resten = vila

Tillägg: Sidoplanka 1 min/1min (hö/vä)

Försök öka något på bakböj från senaste 2-3 reps. På vändningarna är det ok att testa vändning med 2 KBs samtidigt, men efter att 1H-set är avklarade. Sedan fram med hopprepet igen! Ta även ut en kettle bell eller viktskiva att göra crosschops med. Dessa får gärna vara tunga men man ska helst kunna göra 10/10 reps inom ca 1 min.