A Pull Ups, hakan över det vertikala planet, 5 x 4-6 reps
+
10 varv med rullande klocka
1 min Double unders – amrap
1 min – 6-count burpees
30 sek sidobrygga hö/ 30 sek sidobrygga vä

Viktad eller inte men gör så fina repetioner som möjligt inom intervallet. Se till att hakan går över det vertikala planet av stången och inte stannar vid det horisontella. Detta gör att ni måste dra in er lite närmare stången under avslutande delen av en pull up. Sedan drar vi igång med en riktig långkörare! Double unders så många som möjligt under intervallet. 6-point burpees i vad som är en, och upplevs som, lugn och jämn takt. Övningen ser ni nedan, den och sidobryggorna är återhämtningstid och på DUs är det fullt ös! Notera totalt antal reps.