Fantastiska lunchträning!

Först 5 set:

  • A1 3 Push-Press
  • A2 10-15 kettlebell swingar (tunga)

Därefter en fantastisk metcon:

21-15-9 av:

  • Push-Press (ca 50% av 1 RM)
  • Kettlebell swingar (höga)