Gruppträningen är den bästa grunden för en hållbar träning och hälsa, och att understödja den med kontinuerliga hälsoutvärderingar kommer att ge en bra och hälsosam progression av er prestation. Vi har också möjlighet att verkligen få sin träning anpassad till sina egna mål och tillrättalagt helt och fullt utifrån sina resurser (kanske finns gamla skador, kanske finns begränsningar i tid, kanske vill du bli starkare i en annan idrott). Den tjänsten kan du läsa mer om här: https://www.crossfituppsala.se/individuellt-traningsupplagg

Nu lanserar vi också en tjänst mellan gruppträningar och den fullt individuella träningsplaneringen. En grupp som får ett ”semi-individuellt” program med ett tydligt slutmål. Det första slutmålet är Oktober, där vi kommer att ta hänsyn både till ”CrossFit SM” och ”Optathlon” (ett test av ”fitness” i ett antal grenar, i stort upplagt som en CrossFit-tävling men med de flesta grenarna kända på förhand). Man behöver inte deltaga i vare sig SM eller Optathlon, men man kommer att bli väldigt bra på de delar som krävs i dessa tester (man kanske bara vill vara i den formen utan att aktivt deltaga). Det här är helt enkelt för dig som vill träna ännu mer riktat mot prestation, och ”CrossFit” – och har grunderna på plats.

Upplägget kommer att vara att man blir en grupp som vi bygger ett träningsprogram gentemot, och där vi kommer att ta hänsyn till de styrkor och svagheter som deltagarna i gruppen har. Sedan får gruppdeltagarna själva genomföra träningarna, antingen på dagtid (det kommer att finnas många i gruppen med nycklar till CrossFit Uppsala) eller på kvällstid – det kommer ni själva att behöva anpassa tillsammans. Ni kommer att ha del i en sluten diskussiongrupp där ni både kan bolla frågor och bestämma träningstider med de andra deltagarna. Vi kommer också att ha återkommande tester där någon ansvarig för programmeringen också övervakar och ger feedback.

Programmet kommer at vara upplagt i olika perioder (uppbyggnad, intensifiering och peakning) syftade till att få er att prestera så bra som ni bara kan – precis på samma sätt som vi programmerar för våra individuella tävlingsatleter (som tex Jenny Jacobsen, Karl Dyall, Anna Fernette, Kattis etc). Naturligtvis bygger vi programmet efter hur gruppen svarar på träningen. Programmet kommer att vara upplagt så att vi också adresserar specifika svagheter hos individer i gruppen. Det här är samma upplägg som fick Frida, Linda och Jon genomförde innan SM förra året, och något som vi såg mycket positiva effekter av.

Kostnaden för att deltaga kommer att vara 300kr per månad, och vi måste begränsa gruppen till 10 personer. För att anmäla ditt intresse så maila till Martin på martin.altemark@crossfituppsala.se. Vi ämnar dra igång detta snart, så hör av er ganska omgående om ni har några frågor. Är du osäker på om det här är för dig så kontakta mig så pratar vi om det. Det här är BARA en tjänst för medlemmar hos CrossFit Uppsala.

jenny1