3 rounds for time of:
50 Squats
7 Muscle-ups
60 kg Hang power cleans, 10 reps
Tid: 8:54 min, pr

För första gången ger jag mig på den här. Fick bra draghjälp av Martin eftersom jag började 30 sek efter för att vi inte skulle krocka på Muscle upsen. Där bröt jag mycket klokt (obrutet/3-2-2/2-2-2-1) och behövde därför inte slösa energi på misslyckade försök. HPC blev obrutna rakt igenom även om det satt långt inne på sista varvet. Squatsen var mest nasty. Mellantider: 2:15, 5:15 min. Allt som allt ytterligare en rolig WOD!