Uppvärmning med lätt stång och utan rack:
-snatch grip push press + ””hoppa frys”” i fångstposition
-hang high pull + hang power snatch från power position
-snatch grip deadlift till power position

3-4 set
A 3 Snatch grip deadlift till power position + 2 Hang Power Snatch + 1-3 Overhead Squat

2-4 set
B Skulderstabilitet i rörelse och handstående övning:
Reverse Elephant walk x 2-4 reps ELLER Wall Walk x 2-4 reps ELLER Handstående mot vägg (eller fristående) x 1-3 submaximala försök
[i set vilor, testa övningar som kommer på nästa del]

C ”One or the Other”
Med 10 minuters rullande klocka:
4 min amrap
10 svingar
8 sit ups

–vila 2 min

4 min amrap
10 air squats
8 burpees

Kommer du ihåg vilka vikter du gjorde senast på detta ryck-komplex? Försök göra totalt sett fler set av den lite högre vikten som du gjorde senast. Givetvis med fin teknik!

Sedan övar vi på skulderstabilitet och även handstående för den som vill och avslutande del är kort och gott väldans intensiv om du trycker på lite, ha så skoj och äntligen måndag!