Uppsamlingsdag
1.Styrke- eller teknikdel från tidigare dagar – A & B-del
[Den första delen gör alla med undantag den som gjort alla tre tidigare dagar, då kör du direkt på nr 2 nedan!]

2.Assistans-träning som pre-/rehab/skills

2-5 set av
Turkish Get Ups x 3 reps / arm

3. ”Every Minute Row”
I lag om upp till 4:
Nytt set varje minut i 20 minuter:
1. Rodd x amcal
2. Suitcase hold – byt arm efter halva tiden
3. Walking plank över platta x 20-45 sek + resten vanlig planka
4. vila

*Score: antal totala cals / antalet i laget

  1. Gör A & B-del från de senaste 3 träningsdagarna
  2. Gör den assistansträning som står ovan. Om ni tränat de senaste 3 dagarna så gör ni bara del 2 ovan som ”styrka”, dvs direkt på assistansträningen, men gör då fler set.
  3. Som konditionsdel så gör vi en metcon i form av en team-wod, fart och fläkt tillsammans! ?