A1. Hand over hand seated sled pull 25m 3set
A2. Yoke carry 50m 3set

B1. Prowler push 50m 3set
B2. 20 sledge hammer slams 3set

C1. Sandbag carry ”i famnen” 50m (25+25) 3set
C2. 400m run 3set

VID REGN

A. in 10 minutes build to a heavy complex of :
1x KB snatch 1x Windmill 1x TGU per arm with perfect technique

B1. 30sec alternating lunge jumps 3set
B2. 1min AMRAP ball slams 3set

C
EMOM 12min
1,4 osv Hanging kneetuck 20-30sec
2,5 osv Walkin plank on the spot 20-30sec
3,6 osv 2x KB overhead walk

Dagens pass är tänkt att göras ute och då är det det övre passet som gäller. Om regnet öser ner så kör vi inomhus och då är det passet som är skrivet under ”Vid regn” som gäller. Passet är av förklarliga skäl inte alls likt det vi hade gjort utomhus, men där tänkt att man ska få jobba med ungefär samma muskelgrupper 🙂

På dagens pass är det alltså bra om du kan passa på att lägga till en dragövning efter passet om du kör inomhus. Varför inte inviga vår vajermaskin i källaren om du inte redan använt den? 🙂