Uppsamlingsdag

In teams of two – one work/one rests:
5-6 sets of:
500m row/skierg

5-6 sets of:
40 cal @ AD / 25 cal @ AB

Work:rest 1:1

Samla Aeroba pluspoäng, hitta ett jämnt tempo som ni kan hålla på varje intervall, eller ta igen ett av de senaste dagarnas pass! 🙂