A. 5 min AMRAP
9 kettlebell swings
6 burpees
3 elephant walks

[3 min vila]

B. 5 min AMRAP
3 strict pullups
6 pushups
9 gblet squats

[3 min vila]

C. 5 min AMRAP
Man makers

[3 min vila]

D. 5 min AMRAP
Alternating turkish getups

[3 min vila]

E. 5 min AMRAP
Plank pull through

[3 min vila]

F. 5 min AMRAP
9 kettlebell swings
6 burpees
3 elephant walks

 


Målet är att göra lika många reps/varv på A som F – ”pace:a” därefter!