Day 6

A. Alternating backwards with two front racked lunges 6-8 reps/ben 4 set 3 min rest

B. 12 min AMRAP
1-5 strict pullups or 6-8 ring rows
4-8 pushups @ 30X0 or 3-5 ring dips @ 30X1
2 inchworms
30 sek sideplank/side

[3 min vila mellan b och c]

C. 4 min AMRAP
5 goblet squats
5 svingar
5 burpees

D1. Bottoms up waiters walk 10 meter/arm 1-2 set
D2. Db ext rot @ 30X0 10-12 reps/arm 1-2 set

A-delen: Inte tyngre kettlebells än att du kan hålla upp bröstryggen.

B-delen: Kan du inte hålla 30 sekunder med perfekt form minska tiden till exempelvis 15 sek/sida.

C-delen: Lite svettigare variant av den vi körde tidigare i veckan, go hard 😉

D-delen: Perfekt hållning på d1. Lätta vikter. Kolla inte upp på kettlebellen, fäst blicken på något framför er. Bra form på db ext rot. Axeln eller armbågen får inte flytta sig genom rörelsebanan.