Dag 2

A. Clean + Hang Clean + Push Jerk + Push Jerk. 1 set ungefär var 90e-120e sekund i 20 minuter.

+

15 minuter AMRAP:
6+6 bottoms-up kb-press
8 Tuck-ups
4 inchworm bakåt
12 alternerande skriskohopp sidledes

Om det inte finns någon KB att köra bottoms-up med så kan man ta en av hantlarna och hålla på dess sida i ett ”klogrepp” och göra pressarna. Alternativt fungerar även en viktskiva på hög kant!