Dag 2

A. Power Snatch + Hang Power Snatch + High Hang Power Snatch + Snatch Balance. Börja ett set ungefär var 90e sekund i 15 minuter.

+

20 minuter AMRAP:
4 Thoracic Bridges
12 Tuck-ups
4 Inch worm
12 Ball Slams

Om man inte är särskilt van vid att göra snatches så kan man stå och öva ryck steg för steg. Dela upp hela rörelsen i så många steg man kan (ändå upp till tålyft) och nöta in rörelsemönstret en del innan man sätter igång och tränar på att bara göra powersnatches.