TESTDAG 2

A Power clean 1RM på ca 15 min

B Sorenson-testet, maxtid – häng ut från bänk, höften i kant med stöd, magen ned

C Tabata sit ups, totalt antal reps på 8 set av 20 sek jobb, 10 sek vila

D Maxtid sidoplankan

1 Höger sida ner

2 Vänster sida ner

[ca 3 min till varje del, låt alla stå så länge de kan men max 3 min]

E FRÅGA: Är ert 1RM i power clean mer än, eller precis 100% av er kroppsvikt? Svara ja eller nej

Inled med kort uppvärmning och mot att slänga skivstänger en kvart. Ingen större teknikgenomgång denna gång, vi vill mest se var dagsformen ligger och hur ni klarar detta test. Ta B-C som en stor del som tar upp till 30 min där man gärna vilar någon minut mellan övningarna och sidor. Sorenson-testet kan göras i ghd-bänkarna eller på våra vanliga bänkar om en kompis sätter sig på benen.

Ingen avslutande del denna dag, tillfälle att öva takt inför 10 min test eller göra förra eller följande monocykeln:

2 min ökande 70-80-90% aerobt (1-3-1), ingen vila x 11

1 min ökande 70-85-90% aerobt (1-2-1), ingen vila x 14 

Vill man vara klar tills heltimmen är slut så öva takt, dvs gör en kortare monocykel. Det kommer bli två veckors fokus på tester så kom ihåg att komma pigg till passen, när alla 6 testdagar är gjorda så får ni möjlighet till avlastningspass.

Titta gärna ner i golvet så att ni håller neutral ryggrad under hela testet.