A1. Single arm front racked stepups 6-8 reps/leg 3-4 sets
A2. Torso row @ 21X1 7-9 reps/arm 3-4 sets
A3. Standing double hammercurls with dumbells @ 40X0 6-8 reps 3-4 sets

B. In teams of 3:
Set a clock to 18 min:
Player 1: 2 min AMCAL:
on rower
Player 2: 2 min AMRAP of:
5 burpees, 5 kettlebellswings, 2 elephant walks
Player 3: 2 min rest

Score is total amount of calories accumulated on rower

 

A-delen: Position, position, position på a1. Hellre lägre bänk och mindre vikt. Neutralt bäcken och ländrygg, bra position på knät. A2 är en ny övning kolla filmen. Hammercurls vet väl alla det är!? Viktigt med ökad armstyrka om vertikalt drag skall gå upp efter denna cykel.
B-delen: Tre personer/lag. 3 ”stationer”, rotera varannan minut. En av stationerna är total vila. Totalt tre varv. De laget som ackumulerat flest kalorier är bäst 😉