A1 KB-Clean & press 3 x 5 reps / arm
A2 Bulgariska split squats 3 x 5-10 reps / ben
B Frontböj 3-3-3-3-3 reps
+
Roddintervaller 5-10 set
20 sek @ 100%
Vila ca 2-3 min

Bygg upp till tungt frontböj. Håll hellre jämnare set om man gör denna på söndag och var med på fredagens pass. Sedan är det dags att sätta sig på roddmaskinen och ro för glatta livet! 🙂

OBS! Påminnelse om att passen på söndagar och måndagar är samma. Vill man träna på båda dessa dagar så utnyttjar man öppet gym på en av dessa dagar, där man förslagsvis gör ett pass man missat i veckan. Har man inte missta några pass i veckan så bör man vila.

Lasta inte på vikter på det här sättet! 🙂