A1 Svingar 3 x 10 reps
A2 KB-frontböj 3 x 10 reps
B Marklyft 6 x 2 reps – korta vilor
+
AMRAP 15 min of:
4 Svingar
4 KB-frontböj
6 Explosiva push ups
8 Marklyft, 50-60%

Årets första pass, fart och fläkt och tokerier! Välkomna till ett gott och nytt år, 2012 kommer bli helt awesome! 😀