A1 Front squat 5 x 5 reps
A2 KB-press 5 x 3-5 reps/arm
+
Ökande sprint 5×40 m – ca 30 sek vila
+
Prowler push 20 m för maxvikt x 5 försök – ca 3 min vila

Återigen jämna front squats, öka vikten något från förra veckan om ni var med då. Varva försöken med att pressa en KB. Når ni 5 reps, försök med en högre vikt, når ni ej 3 reps, försök med en lättare vikt. På ökande sprint menas att man inte går ut 100% utan ökar successivt till högsta växeln. Se till att vara ordentligt varma inför prowler pushen där det är 5 försök för maxvikt. Når vi ej fram, lasta av och fullfölj och ta mindre vikt till nästa försök.